Stötta JobbiSverige

Till alla underbara läsare och individer runtom i Sverige, så vill jag först tacka

Vi är nu inne i början på år 2018, ett nytt år med nya möjligheter. Nya möjligheter som jag tagit del av, samt delat med mig till unga och äldre på arbetsmarknaden både under året och sedan 2015.

Tack vare min min privatfinansierade blogg jobbisverige har jag kunnat hjälpa och vägleda många människor både in i arbetsmarknaden men även vidare igenom arbetsmarknaden.

Nu har du möjlighet att hjälpat till och stötta framtidens karriärblogg. Följ fliken nedan.

 

Stötta JobbiSverige