Verktyg med intervjufrågor

Här finns en sammanställd pdf fil med ett verktyg över flera steg i vägen till ditt första jobb. Verktyget kan även användas i allmänhet för senare bruk till kommande intervjuer. Det som jag personligen gillar med verktyget är att det finns en del specifika intervjufrågor längre ned där du kan öva dig själv inför en intervju.

Ta mig till verkyget,

https://www.trs.se/media/142117/poguide2014_ver01_kap4.pdf