Personlighetstest.

Det ger många fördelar att kartlägga sin personlighet utifrån olika tester för att därefter hitta arbeten som kan passa in till stor del med ens egna personlighet. Det behöver inte tyda på att det måste vara vissa specifika jobb, men det ger en mer noggrann inblick i ens egna personlighet. Vidare sparas tid med hjälp av detta verktyg, då du enklare kan nischa dig mot en eller några specifika marknader.

De nämnda sidorna nedantill är populära sidor som jag även jämfört med många snarlika sidor. Den ger ett tydligt resultat med många råd som är anpassade efter din karaktärstyp.

https://www.16personalities.com/free-personality-test

http://www.saco.se/studieval–karriar/studieval/planering–inspiration/