Anställningsformer

Det råder en viss osäkerhet för en del anställda beroende på vilken anställningsform som gäller dig. Därmed är det viktigt att förstå vilka olika typer av anställningsformer som finns samt vilka regler som gäller för just din anställning.
Nedantill har jag publicerat en väl informativ länk till Unionen som beskriver skillnader mellan olika anställningsformer och vad som kan vara viktigt att tänka på vid en ny eller pågående anställning.

Till mer information kring anställningsformer: http://www.unionen.se/rad-och-stod/anstallningsformer

businessman-with-tablet-after-closing-a-deal_1098-3372