Arbetsmiljön

En arbetsplats innefattas av flertal delar såsom arbetsmiljön mellan personal och den fysiska platsen d.v.s., kontorsmiljön. En viktig aspekt här som ofta kan vara avgörande för karriären är den psykologiska faktorn bakom en arbetsmiljö, där samspelet mellan kollegor antingen kan skapa en högre nytta för dig eller det motsatta en mindre nytta i form av mindre motivation och lägre produktivitet i ditt arbete. Detta är därmed viktigt att fundera över. ‘
En tumregel är 1 år i branschen, som grundar sig i att du arbetat helst heltid inom din arbetsplats under minst ett år och därmed fått lära dig nya saker under tidens och kanske även fått ansvar för vissa områden.
Just ansvarsbiten kan ibland ta mer tid beroende på vilken bakgrund man har sedan tidigare inom arbetsmarknaden, men att ha fått utrymme till att utvecklat sina förmågor på arbetsplatsen och kunnat använda sin kompetens är faktorer som du bör ha fått gå igenom annars är det dags att tänka om.
Ju äldre ålderskategori du tillhör och antal år på arbetsplatsen är sannolikheten vanligtvis större för att du skall stanna kvar på en arbetsplats, vilket även studier har visat på. Däremot tas det inte alltid upp om huruvida samspelet mellan chefen och den anställde är. Upplevs det att samspelet fungerar är det värt att skapa en fortsatt utvecklad relation till chefen och därmed uppnå fler möjligheter. Känns det däremot som att chefen bromsar dig från utveckling och inte vill veta av dig är det dags att se över situationen och gå vidare.

 

Källor:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:556456/FULLTEXT01.pdf

http://lup.lub.lu.se/search/record/545788

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.